Geldvoorelkaar.nl faciliteert succesvolle overname van Bussumse Brillenwinkel via initiatief Optiek voor Elkaar

02-06-2023

Optiek voor Elkaar is een innovatief initiatief dat in januari 2023 zijn eerste succesvolle overname van een optiekzaak heeft gerealiseerd. Het is een samenwerking tussen Centrop, Credion en Geldvoorelkaar.nl, met als doel zelfstandige optiekondernemers te ondersteunen bij hun uitbreidingsplannen, nieuwe start, verbouwing of andere ambities. Het initiatief biedt tevens mogelijkheden voor investeringen door Centrop-leden en -leveranciers, waardoor optiekers elkaar kunnen ondersteunen. We spraken met Rob Schaap, directeur van Centrop, en Kees Hokke, de nieuwe eigenaar van de Bussumse Brillenwinkel. Ook waren de samenwerkingspartners van Optiek voor Elkaar aanwezig: Alfons Remery van Credion en Wim Burger van Geldvoorelkaar.nl.

Optiek voor Elkaar, een initiatief van Centrop
Optiek voor Elkaar is een initiatief van Centrop dat in samenwerking met Credion, een adviesbureau voor MKB-bedrijfsfinanciering, en Geldvoorelkaar.nl, het grootste zakelijke crowdfundplatform van Nederland, is opgericht. Het doel van Optiek voor Elkaar is om zelfstandige optiekondernemers te ondersteunen bij uitbreiding, een nieuwe start, een verbouwing of andere ambities. Centrop-leden, leveranciers en hun medewerkers krijgen de mogelijkheid om te investeren in zelfstandige optiekondernemers en rendement te behalen op hun vermogen. Op deze manier wordt solidariteit tussen opticiens gestimuleerd.

Antwoord op ketenvorming
Rob Schaap legt uit hoe het initiatief tot stand is gekomen: "Binnen de optiekbranche zien we een trend van ketenvorming en overnames door private-equitypartijen. We vonden dat er iets moest gebeuren voor de zelfstandige optiekondernemers, omdat zij de ruggengraat vormen van onze branche. Daarom namen we contact op met Credion, die op hun beurt Geldvoorelkaar.nl erbij betrokken. Uiteindelijk resulteerde dit in het initiatief Optiek voor Elkaar. Centrop heeft hier in principe geen direct belang bij, behalve het lidmaatschap van de ondernemer wanneer hij of zij voor Optiek voor Elkaar kiest. Bovendien versterkt Optiek voor Elkaar de onderlinge verbondenheid tussen Centrop-leden en -leveranciers."

Rol van Credion en Geldvoorelkaar.nl
Alfons Remery van Credion voegt toe: "Bij Credion voeren we regelmatig gesprekken om de ontwikkelingen binnen het MKB in kaart te brengen. Ketenvorming is een van de onderwerpen die vaak ter sprake komt. Er is behoefte aan meer creativiteit en aandacht voor de klant. Uit onderzoek blijkt ook dat 72% van de gen-Z-generatie (jongeren geboren tussen 2000 en 2015) zelfstandig wil ondernemen. Er ontstaat dus een tegenbeweging in de markt, en daar willen wij graag op inspelen. Helaas erkent de bancaire sector niet altijd de noodzaak om te investeren in MKB-ondernemingen, met name in de detailhandel. Daarom ging Optiek voor Elkaar financieel ondersteunen en hebben we Geldvoorelkaar.nl erbij betrokken om crowdfunding als financieringsvorm te benutten. Op die manier kunnen we opticiens de mogelijkheid bieden om hun ambities te realiseren en tegelijkertijd investeerders de kans geven om rendement te behalen."

Succesvolle overname van de Bussumse Brillenwinkel
De eerste concrete stap van Optiek voor Elkaar is de succesvolle overname van de Bussumse Brillenwinkel door Kees Hokke. Kees, een ervaren opticien met een passie voor het vak, had al geruime tijd de wens om zijn eigen optiekzaak te runnen. Dankzij de ondersteuning van Optiek voor Elkaar kon hij deze droom verwezenlijken.

"Het is fantastisch dat ik nu de eigenaar ben van de Bussumse Brillenwinkel", zegt Kees Hokke enthousiast. "Dankzij Optiek voor Elkaar kreeg ik de financiële middelen en begeleiding die ik nodig had om de overname te realiseren. Ik ben Centrop, Credion en Geldvoorelkaar.nl enorm dankbaar voor hun inzet en betrokkenheid. Samen hebben we ervoor gezorgd dat de continuïteit van de winkel gewaarborgd blijft en ik mijn ondernemersdroom kon verwezenlijken."

Toekomstige samenwerkingen en groei
Optiek voor Elkaar kijkt met vertrouwen naar de toekomst en hoopt meer zelfstandige optiekondernemers te kunnen ondersteunen. "We hebben gezien dat er veel enthousiasme is vanuit de optiekbranche", zegt Wim Burger van Geldvoorelkaar.nl. "Meer ondernemers hebben interesse getoond in het initiatief en we zijn momenteel bezig met het verkennen van nieuwe samenwerkingen en financieringsmogelijkheden. We willen een positieve impuls geven aan de zelfstandige opticiens in Nederland en hen de kans bieden om te groeien en te innoveren."

Optiek voor Elkaar is daarmee niet alleen een financiële ondersteuning, maar ook een platform waar opticiens elkaar kunnen inspireren, kennis kunnen delen en samen kunnen werken aan de toekomst van de branche. Het initiatief hoopt zo de krachten te bundelen en de zelfstandige optiekondernemers een stevige positie te geven in een veranderende markt.

Met de succesvolle overname van de Bussumse Brillenwinkel is Optiek voor Elkaar goed op weg om zijn missie te verwezenlijken. Het initiatief blijft zich inzetten voor de belangen van zelfstandige opticiens en hoopt binnenkort nieuwe ondernemers te kunnen verwelkomen die hun dromen willen realiseren in de optiekbranche. Meer informatie over Optiek voor Elkaar? Kijk dan op www.centrop.nl/diensten/optiek-voor-elkaar.