Geldvoorelkaar.nl introduceert: ‘Geldvoorelkaar.nl Synergie Award’

28-07-2023

Geldvoorelkaar.nl introduceert een nieuwe erkenning: de Geldvoorelkaar.nl Synergie Award. Deze award is bedoeld om samenwerkingsverbanden tussen het crowdfundingplatform, intermediairs en ondernemers te bevorderen en te belonen. De intermediair die zich in het afgelopen kwartaal het meest of op een opvallende wijze heeft bijgedragen aan de bevordering van deze samenwerkingsverbanden ontvangt deze gouden handdruk en een leuke attentie. De Geldvoorelkaar.nl Synergie Award wordt elk kwartaal uitgereikt.

Innovatie en groei
De Geldvoorelkaar.nl Synergie Award is een initiatief dat voortkomt uit het streven van Geldvoorelkaar.nl om innovatie en groei in MKB Nederland te stimuleren. ‘’We zien dat samenwerking tussen ondernemers en intermediairs essentieel is voor het bereiken van gemeenschappelijke doelen en het bevorderen van de financierbaarheid van MKB Nederland’’ aldus Wim Burger, Business Development Manager bij Geldvoorelkaar.nl. Om in aanmerking te komen voor de Geldvoorelkaar.nl Synergie Award moeten intermediairs of ondernemers een succesvol partnerschap hebben gevormd dat heeft geleid tot meetbare resultaten, zoals groei in omzet, uitbreiding van het klantenbestand, innovatieve productontwikkeling of het creëren van nieuwe werkgelegenheid. De prijs zal worden toegekend aan het samenwerkingsverband dat het meest opmerkelijke succes heeft behaald op basis van deze criteria.

Geldvoorelkaar.nl Synergie Award
De Geldvoorelkaar.nl Synergie Award is een award waarbij twee handen geschud worden. Dit symboliseert de samenwerking en de daaruit voortkomende synergetische voordelen. De winnaars van de Geldvoorelkaar.nl Samenwerkingsprijs zullen niet alleen erkenning en exposure ontvangen, maar ook een leuke attentie. ‘’Wij zien deze prijs als een manier om de waarde van samenwerking te benadrukken en intermediairs aan te moedigen om grenzen te verleggen en innovatieve samenwerkingsverbanden aan te gaan’’ aldus Wim Burger. Ilse Nobel, CEO van Geldvoorelkaar.nl, zei het volgende over de introductie van de prijs: "Bij Geldvoorelkaar.nl geloven we sterk in de kracht van samenwerking. Intermediairs en ondernemers die bereid zijn om de handen ineen te slaan en kennis en middelen te delen, kunnen buitengewone resultaten behalen. Met de introductie van de Geldvoorelkaar.nl Synergie Award willen we deze intermediairs en ondernemers eren en aanmoedigen om anderen te inspireren met hun succesverhalen."

Geldvoorelkaar.nl is verheugd om een bijdrage te leveren aan het bevorderen van samenwerking tussen intermediairs en ondernemers in Nederland en kijkt uit naar de inspirerende verhalen van succesvolle partnerschappen die bekroont worden door een Geldvoorelkaar.nl Synergie Award.