Geslaagde investeerderssessie bij Flanderijn

28-11-2019

Geslaagde investeerderssessie bij Flanderijn


Op vrijdag 1 november organiseerde Geldvoorelkaar.nl een investeerderssessie op het kantoor van Flanderijn. Tijdens de sessie gaf Hans Flanderijn een toelichting op het recoveryproces van projecten bij Geldvoorelkaar.nl en kregen de aanwezigen de ruimte om vragen te stellen over specifieke cases. Bij de sessie waren tevens de Manager Risk & intensief beheer en de directeur van Geldvoorelkaar.nl aanwezig.

De bijeenkomst werd zeer positief ontvangen door de aanwezige investeerders. Enkele reacties:

'Wat ik goed vond aan de sessie was de ruimte voor eigen vragen en casussen. De betrokkenen hadden een informele houding en er was ruimte voor diepgang. Flanderijn was zwaarwichtig vertegenwoordigd, waardoor er inhoudelijk kon worden ingegaan op vragen.'

'Ik heb het contact met de andere investeerders erg gewaardeerd; het uitwisselen van ervaringen en dergelijke.'

'De sessie was zeer interessant. Het is me nu duidelijk wat de acties zijn die door Geldvoorelkaar en Flanderijn worden uitgezet in een poging om de vordering te incasseren. Dat dit niet altijd tot een succes zal leiden was me natuurlijk bekend, maar met de verkregen informatie kan ik de kansen nu beter inschatten. Het ingaan op individuele gevallen was de kers op de taart.'

'Mocht er in de toekomst nog meer van dit soort sessies worden aangeboden houd ik mij aanbevolen. Ook omdat ik er van kan leren en reflecteren op mijn crowdfunden en bijvoorbeeld de inhoud van mijn portefeuille opnieuw kan bekijken met andere uitgangspunten.'

Wij zijn blij met de positieve reacties en de feedback die we ontvingen over de investeerderssessie. Het was een zinvolle en leerzame bijeenkomst. Wat Geldvoorelkaar.nl betreft, was de sessie geslaagd en voor herhaling vatbaar.

Wilt u meer weten over recovery bij Geldvoorelkaar.nl? Lees dan eens het interview met Hans Flanderijn en Jules Bhaggoe, de gerechtsdeurwaarders die de dossiers van Geldvoorelkaar.nl behandelen.

Ter informatie: het onderstaande overzicht geeft het incassotraject bij Geldvoorelkaar.nl weer.