Hoe gaat Geldvoorelkaar.nl om met de impact van corona en gevolgen voor geldnemers en investeerders?

22-10-2020

In dit artikel geven wij u inzicht in de werkwijze van  Geldvoorelkaar.nl tijdens de coronacrisis. Aan het begin van de eerste lockdown-periode heeft Geldvoorelkaar.nl direct een aantal maatregelen genomen om de risico’s voor alle betrokken partijen te minimaliseren. Voor nieuwe aanvragen heeft Geldvoorelkaar.nl publicaties in een aantal sectoren on-hold gezet. Voor aanvragen waar het effect van corona niet direct evident was, heeft Geldvoorelkaar.nl nader ingezoomd op de branche/onderneming en een corona-paragraaf aan de publicatie toegevoegd.

Met betrekking tot reeds lopende leningen heeft Geldvoorelkaar.nl in fase 1 (eerste uitstel) het beleid gevoerd dat, indien door de ondernemer om lastenverlichting werd gevraagd, eerst werd geput uit het depot (2 maanden) en/of 3 maanden uitstel van aflossing werd verleend. Voor branches waarvan het corona-effect zeer evident was, heeft Geldvoorelkaar.nl niet om een nadere onderbouwing gevraagd bij het verlenen van uitstel. In branches waarin de impact niet direct evident was, heeft Geldvoorelkaar.nl om een nadere toelichting gevraagd.

Veel ondernemers zijn gelukkig goed geholpen door dit tijdelijke uitstel en konden daarna hun reguliere betaalverplichting weer hervatten. Helaas gold dit niet voor alle ondernemers en daarmee startte fase 2 (verlenging van uitstel) van onze coronaregeling. Dit was in de zomerperiode, toen ondernemers een verzoek deden om verlenging van het verleende uitstel. Alvorens hierover te beslissen, heeft Geldvoorelkaar.nl in deze fase wel om een nadere onderbouwing gevraagd, waaronder year-to-date cijfers en een overzicht van de overige maatregelen die de ondernemer inmiddels had genomen. U moet hierbij denken aan kostenbesparingen, afspraken met andere financiers, afspraken met verhuurders, overheidsregelingen waar gebruik van is gemaakt, et cetera. Voor een eventuele aanvullende toelichting is in enkele gevallen de ondernemer voor een gesprek bij Geldvoorelkaar.nl op kantoor uitgenodigd, of voor een video-call. Indien voldoende onderbouwd, heeft Geldvoorelkaar.nl vervolgens aanvullend 3 maanden uitstel van aflossing verleend.

Door de nieuwe gedeeltelijke lockdown breekt een volgende fase aan. Een aantal ondernemingen zal om verdere verlenging van uitstel vragen. Hier is inmiddels ook sprake van. In gevallen waarin het negatieve effect van de gedeeltelijke lockdown evident is – zoals bijvoorbeeld horeca en evenementen – zal Geldvoorelkaar.nl dit verzoek honoreren en in eerste instantie aanvullend 3 maanden uitstel van aflossing verlenen (of eerst gebruik maken van het depot als dat nog beschikbaar is). Geldvoorelkaar.nl wil, in afwijking van fase 1, echter wel een onderbouwing ontvangen die inzicht geeft in de maatregelen die de ondernemer de afgelopen 6 maanden reeds heeft genomen.

In totaal maakt op dit moment slechts 2% van de geldnemers gebruik van de uitstelregeling. Onze inzet is dat wij er alles aan doen om de ondernemers én investeerders te helpen. Belangrijk om te vermelden is dat de leningportefeuille van Geldvoorelkaar.nl zeer gevarieerd is en het aantal getroffen ondernemers relatief beperkt blijft. Geldvoorelkaar.nl wil de getroffen ondernemers op een verantwoorde wijze van dienst zijn, zodat ze perspectief houden en hun onderneming in de toekomst weer succesvol voort kunnen zetten. Hiermee is ook het belang van de investeerders gediend.

Wij danken alle betrokkenen voor hun begrip in deze en wensen iedereen heel veel sterkte de komende periode. En blijf vooral gezond!