Hoe kunnen crowdfunding platforms helpen in deze crisis?

07-05-2020

Een blog van Geldvoorelkaar.nl

Dat veel mensen bereid zijn gezamenlijk ergens hun schouders onder te zetten, blijkt uit de sterke opkomst van crowdfunding platforms. Deze platforms zijn in staat gebleken om de krachten te bundelen van investeerders/donateurs. Grote sommen geld worden zo op een zeer efficiënte manier naar projecten gedirigeerd.

Nu door het Corana-virus regeringen miljarden in de economie pompen, zou je je kunnen afvragen of zij daarbij alleen de banken zouden moeten inzetten. Zeker nu blijkt dat banken onvoldoende capaciteit hebben om snel te kunnen handelen. Niet alleen hebben zij het erg druk met hun bestaande klanten, maar moeten ook nog eens een toevloed aan nieuwe klanten verwerken. Veelal gezonde bedrijven die nooit krediet nodig hadden en daardoor ook nog geen kredietfaciliteit bij hun bank hebben.

Banken moeten zich aan heel veel regels houden om ervoor te zorgen dat ze sterk en solvabel zijn. Dat gaat ten koste van flexibiliteit en snelheid.

Is er een rol weggelegd voor de crowdfunding platforms?

Dagelijks komen er bij de crowdfunding platforms behoorlijk wat financieringsaanvragen voorbij. Ook nu zien we bij Geldvoorelkaar.nl veel aanvragen binnenkomen, die kunnen leiden tot de publicatie van een nieuw project. Die aanvragen moeten allemaal beoordeeld worden. Is het project levensvatbaar? Is het team achter het project voldoende ervaren en betrouwbaar? Welke financiering past het beste bij het project? Hoe staat het met de dekking? En, zeker bij kwetsbare sectoren: hoe gaat de onderneming om met de corona-maatregelen? 

Deze vragen worden snel en efficiënt beantwoord door de experts van de platforms. Dat is een goed geoliede besluitvormingsmachine. Waarom wordt hen geen rol toebedeeld in de crisisbestrijding die nu met horten en stoten op gang begint te komen?

Waarmee zouden de crowdfunding platforms kunnen helpen?

De crowdfunding platforms zouden net als de banken kunnen helpen bij de implementatie van een aantal overheidsmaatregelen. Denk daarbij aan:

  • Verruimde BMKB-regeling: overbruggingslening met hulp van de overheid: dit is een overbruggingslening waarbij de overheid borg staat voor 75% van de financiering. (meer info) Dit betekent meer zekerheden voor de kredietverstrekker.
  • Specifieke kredietmogelijkheden voor start- en scale-ups.(meer info)
  • Herverzekering leverancierskrediet(meer info)

Om in aanmerking te komen voor deze regelingen, moet je aan allerlei voorwaarden voldoen. Pas je wel in de doelgroep, hoe staat het met je kredietwaardigheid en wat zijn de eigenschappen van je bedrijf?

Er kan natuurlijk ook gelijk gekeken worden of in combinatie met deze regelingen, er een crowdfunding campagne voor een bedrijf kan worden opgestart.

Mogen crowdfunding platforms wel helpen?

Niet alleen de bestaande traditionele banken maken gebruik van de BMKB, maar ook niet-bancaire financiers als Europese Horeca Financieringsmaatschappij, Kredietunie Bakkerij Ondernemers, Kredietunie Brabant, Kredietunie Kennemerland en Qredits zijn al gemachtigd.

Ook is besloten dat non-bancaire financiers zich kunnen accrediteren om hun bestaande klanten te financieren onder de coronamodule van de BMKB. Voor de coronamodule is een verkort schriftelijk accreditatie proces ingericht. Heb je al een keurmerk van de Stichting MKB Financiering, zoals Geldvoorelkaar.nl, dan kan dat de versnelde accreditatie vereenvoudigen.

Wat zou er nog meer mogelijk kunnen zijn?

Ondanks de ruimhartigheid van de overheid vallen wat bedrijven buiten de boot. Zij vallen niet in de juiste categorie of bestaan nog niet lang genoeg. Wel zouden zij geholpen kunnen worden door crowdfunding acties. En daar zou de overheid nog een extra steentje aan kunnen bijdragen. Dat zou kunnen zijn in de vorm van een subsidie op de crowdfundingskosten of een stuk garantie voor de investeerders zoals de banken dat nu krijgen.

Daarnaast zou de overheid ook direct kunnen mee investeren. Dat zou kunnen in een bepaalde formule. Bijvoorbeeld voor elke €5.000 die via crowdfunding wordt opgehaald, zou de overheid er €1000 kunnen bijleggen. Denk dan ook aan start-ups voor sectoren als duurzame energie, gezondheidszorg en digitale innovaties.

Wij zijn voorlopig nog niet uit de crisis en er zal hard moeten worden nagedacht over manieren om het bedrijfsleven op de been te houden. Crowdfunding kan daar een zeer belangrijke rol in spelen!