Hoge Raad dwingt tot eerlijke belasting: Kabinet staat voor grote uitdaging

21-06-2024

Het recente vonnis van de Hoge Raad, dat het huidige beleid voor het belasten van vermogen in Box 3 als onrechtmatig bestempelt, komt als een donderslag bij heldere hemel voor het aankomende kabinet. De uitspraak betekent dat veel belastingbetalers miljarden euro's aan compensatie zullen ontvangen, een uitkomst die niet zonder gevolgen zal blijven voor de Nederlandse schatkist.

Bij geldvoorelkaar.nl staan we achter rechtvaardige belastingheffing en begrijpen we de frustraties van spaarders, beleggers en vastgoedinvesteerders. Jarenlang hebben deze groepen belasting betaald over fictieve rendementen die in veel gevallen hoger waren dan de werkelijke opbrengsten. Dit heeft geleid tot een gevoel van onrechtvaardigheid en financiële druk, vooral voor aandeelhouders en vastgoedverhuurders. De Hoge Raad stelde eind 2021 al dat het werken met fictieve rendementen een inbreuk vormt op het discriminatieverbod en het eigendomsrecht. Hoewel het kabinet sindsdien geprobeerd heeft het beleid aan te passen door de fictieve rendementen nauwkeuriger te bepalen, bleef de ontevredenheid onder beleggers bestaan. Het recente oordeel bevestigt opnieuw dat de huidige belastingregels niet voldoen aan de juridische standaarden van gelijke behandeling en bescherming van eigendom.

Een werkelijk rendement als basis voor eerlijke belastingheffing
Geldvoorelkaar.nl pleit voor een belastingstelsel dat gebaseerd is op werkelijke in plaats van fictieve rendementen. Het huidige systeem heeft zijn tekortkomingen blootgelegd door een te grote discrepantie tussen veronderstelde en werkelijke inkomsten. Een eerlijke belastingpraktijk zou rekening moeten houden met de werkelijke financiële situatie van belastingbetalers. Dit betekent dat kosten, zoals onderhoud van verhuurde woningen, meegenomen moeten worden bij het bepalen van het rendement. Alleen zo kan een realistischer beeld van de winst worden gegeven en een rechtvaardige belastingheffing plaatsvinden.

Financiële implicaties en verantwoordelijkheden
De compensatie die voortvloeit uit de uitspraak van de Hoge Raad kan de staatskas miljarden euro's kosten. Dit bedrag is niet opgenomen in de begroting van het nieuwe kabinet en zal onvermijdelijk druk uitoefenen op andere publieke uitgaven. Dit onderstreept de noodzaak voor een duurzaam en eerlijk belastingbeleid dat juridische uitdagingen kan doorstaan en belastingbetalers niet onnodig belast. Het is daarbij van belang dat belastingbetalers, die nu moeten bewijzen dat zij te veel betaald hebben, niet met een administratieve last worden opgezadeld die de compensatieprocedure onnodig bemoeilijkt. De overheid heeft een verantwoordelijkheid om dit proces transparant en efficiënt te maken, zodat recht wordt gedaan aan de uitspraak van de Hoge Raad.

Investeringen in het MKB: Een kans voor economische groei
Naast het aanpassen van de belastingheffing in Box 3, pleiten wij ook voor fiscale voordelen voor investeringen in het midden- en kleinbedrijf (MKB). Het MKB vormt de ruggengraat van de Nederlandse economie en speelt een cruciale rol in innovatie, werkgelegenheid en regionale ontwikkeling. Door belastingvoordelen te bieden aan investeerders in het MKB, kan het kabinet niet alleen de groei en veerkracht van deze bedrijven stimuleren, maar ook zorgen voor een bredere spreiding van economische kansen. Dit zal bijdragen aan een dynamischere economie en een eerlijker belastingklimaat waarin zowel grote als kleine investeerders de vruchten van plukken. Voor de toekomst is het essentieel dat het nieuwe kabinet inzet op een belastingbeleid dat niet alleen juridisch houdbaar is, maar ook rechtvaardig aanvoelt voor de belastingbetalers. Bij geldvoorelkaar.nl blijven we de ontwikkelingen op dit gebied nauwgezet volgen en roepen beleidsmakers op om nauwer samen te werken met financiële experts en belangengroepen om een systeem te ontwikkelen dat recht doet aan werkelijke rendementen van inkomsten uit spaargeld, beleggingen en vastgoed.