‘Internationale Dag van het Micro- en Klein Bedrijf’ erkent de waarde van MKB en hun impact op economie

27-06-2023

27 juni is door de Verenigde Naties aangewezen als de 'Internationale Dag van het Micro- en Klein Bedrijf'. Dit initiatief, dat in 2017 werd gelanceerd, heeft als doel om de aandacht te vestigen op de significante bijdragen van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) over de hele wereld. In Nederland staat deze dag bekend als de 'Dag van het MKB'. Geldvoorelkaar.nl ondersteunt dit prachtige initiatief uiteraard van harte.

Groei van van het MKB
Wist u dat het MKB wereldwijd maar liefst 90% van alle bedrijven vertegenwoordigen? Ze zijn verantwoordelijk voor 60 tot 70% van de werkgelegenheid en dragen bij aan maar liefst 50% van het wereldwijde BBP. Het belang van het MKB kan niet worden onderschat. Ze vormen de ruggengraat van onze samenlevingen en dragen in grote mate bij aan lokale en nationale economieën, en aan het levensonderhoud van veel mensen. In Nederland alleen al waren er op 1 januari 2023 maar liefst 2.325.141 actieve ondernemingen, wat een groei van ongeveer 6% betekent ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze bedrijven genereren in Nederland meer dan 60% van de toegevoegde waarde en bieden werk aan maar liefst 70% van onze beroepsbevolking. Het MKB wordt voornamelijk vertegenwoordigd door ondernemers in Noord-Holland, waar het aantal ondernemers per 1000 inwoners opmerkelijk hoog is, namelijk 142. Ook Utrecht presteert goed met ongeveer 125 bedrijven per 1000 inwoners. Bovendien is het opmerkelijk dat in 2023 het aantal ondernemers met een geboorteplaats buiten Nederland is gestegen tot ongeveer 18%. De meest vertegenwoordigde landen onder deze ondernemers zijn Polen, Turkije en Suriname.

Definitie van MKB
Het MKB kan worden onderverdeeld in verschillende categorieën op basis van de door de Europese Commissie vastgestelde definities: middelgroot, klein en microbedrijven. Middelgrote bedrijven hebben minder dan 250 werknemers, een jaaromzet van maximaal €40 miljoen, of een jaarlijks balanstotaal van maximaal €20 miljoen. Kleine bedrijven hebben minder dan 50 werknemers, een netto jaaromzet van maximaal €12 miljoen, of een balanstotaal van maximaal €6 miljoen. Microbedrijven hebben minder dan 10 werknemers en een jaaromzet van maximaal €700.000, of een jaarlijks balanstotaal van maximaal €350.000. Hoewel het merendeel van de ondernemers in Nederland zzp'ers zijn, maken zij geen deel uit van het MKB, omdat er werknemers in dienst moeten zijn om te spreken van een midden- en kleinbedrijf. Eenmanszaken kunnen echter wel onder het MKB vallen, mits ze personeel in dienst hebben. BV's vallen altijd onder het MKB, zelfs als de ondernemer geen personeel in dienst heeft, omdat de ondernemer in dat geval als directeur-grootaandeelhouder (DGA) in loondienst is, waarmee hij voldoet aan de definitie van werknemer.

MKB en crowdfunding
Op de 'Internationale Dag van het Micro- en Klein Bedrijf' eren we de ondernemers in het MKB over de hele wereld en erkennen we hen voor hun waardevolle bijdrage. Hun harde werk en ondernemersgeest zijn essentieel voor de groei en ontwikkeling van economieën wereldwijd. Geldvoorelkaar.nl staat al vanaf de oprichting in 2011 voor de MKB-ondernemer klaar om hen te ondersteunen en te stimuleren. Wij geloven in de kracht en het potentieel van deze bedrijven, die niet alleen economische groei stimuleren, maar ook zorgen voor werkgelegenheid en de levensstandaard van velen verbeteren. Op deze speciale dag nodigen we iedereen uit om de bijdrage van het MKB te vieren en te waarderen. Geldvoorelkaar.nl streeft ernaar om de groei en ontwikkeling van het MKB te stimuleren en zo een positieve bijdrage te leveren aan de Nederlandse economie.