Interview met De Kapitaalfabriek uit Groningen

02-01-2019
logo-kapitaalfabriek

Vijf jaar geleden richtten Dick Visch en Robert Panman De Kapitaalfabriek op in Groningen. Dagelijks begeleiden zij ondernemers die zoeken naar een financieringsoplossing. Dat kan crowdfunding zijn, of financiering via een bank of informal investors. 'Als wij ergens in geloven, dan gaan we er ook voor.'

We vroegen onze crowdfunding partners te reageren op enkele vragen

De Kapitaalfabriek is opgericht in 2013. Wat is jullie doelstelling?

Klopt, wij zijn inderdaad gestart in 2013. Nu werken we als onafhankelijk financieel intermediair en proberen we geldvragers passend gekoppeld te krijgen aan geldgevers, waarbij we de belangen van beide partijen recht willen doen. Onze intermediairsrol bij crowdfunding resulteerde steeds in het onderbrengen van de aanvraag op het platform van Geldvoorelkaar.nl. Dit tot grote tevredenheid van onze klanten, omdat de funding steeds succesvol was. Onze doelstelling is daarmee tevens gerealiseerd; tevreden klanten.

Wat is jullie eigen achtergrond?

Wij komen beiden uit de wereld van bankiers. Dick heeft een allround bancaire achtergrond. Hij heeft ervaring in diverse functies en in nagenoeg alle disciplines, van zakelijke dienstverlening tot en met private banking. Dick is gecertificeerd Qualified Cashmanager.
Robert heeft 25 jaar ervaring met financieringsvraagstukken binnen het MKB bij verschillende banken. Hij heeft alle facetten doorlopen, waaronder bedrijfsoverdracht, objectfinanciering, financiering van bedrijfs-onroerend goed, lease en financiering van werkkapitaal.

Geldvoorelkaar.nl kent jullie als intermediair voor crowdfundingprojecten. Ook al een aantal jaren.
Wanneer is volgens jullie een project geschikt voor deze manier van financieren?
In principe is elk project geschikt voor crowdfunding mits het voldoet aan de regels van de algemeen aanvaarde normstelling. Hiernaast moet er natuurlijk een goede en plausibele onderbouwing zijn van zowel de activiteit als de financiële gegevens. Het mooie van crowdfunding is dat geloof in de ondernemer en in de toekomst (prognose) toegevoegde waarde heeft, waar conventionele financiers vaak gericht zijn op cijfers en performance uit het verleden.

Beschrijf eens twee projecten die jullie behandelden en waar crowdfunding als oplossing werd gekozen? (en waarom werden jullie er enthousiast over?)

Een project in de afbouw van een onroerend goed. Het betrof een classificatie I project in Box III. Het totaal bedrag van 500k werd in anderhalve dag gefund. De kredietnemer was zeer enthousiast over de procedure en de snelheid van zowel Geldvoorelkaar.nl als De Kapitaalfabriek.

WoodwideCities. In feite een starter met een nieuwe activiteit onder z'n bestaande eenmanszaak. Leuk idee met een nieuw product en een goed verhaal. De ambitie en het enthousiasme van de ondernemer waren mede de basis dat wij ons als intermediair sterk gemaakt hebben. Crowdfunding had in dit geval een prachtige marketingwerking voor de ondernemer.

Hoe ziet jullie werkwijze eruit als je met een ondernemer het crowdfundingtraject ingaat: waaruit bestaat jullie begeleiding?

Elke ondernemer willen we gezien en gesproken hebben. We vragen vervolgens alle relevante informatie op, waaronder de IB aangifte/jaarcijfers, een uittreksel van de Kamer van Koophandel, maar ook een ondernemingsplan, waarin prognoses zijn opgenomen. Op basis hiervan bepalen we of we als intermediair aan de slag gaan voor de ondernemer. Zo ja, dan gaan we ervoor en mag de ondernemer ons volledig aan zijn/haar zijde verwachten. We proberen de financieringsaanvraag zo compleet en helder mogelijk te maken en we proberen een juiste inschatting te maken van het te bieden rentepercentage. Ook voor het opstellen van een pitch doen we een suggestie aan de ondernemer.

Wat is het verschil tussen de manier waarop een bankier naar aanvragen kijkt, en de
manier waarop crowdfunding platforms naar een aanvraag kijken?

Het grootste verschil is dat de bank in principe alleen maar, rationeel, kijkt naar de huidige situatie en het verleden. Crowdfunding maakt het mogelijk aspecten zoals prognoses en geloof in de ondernemer mee te wegen. Dit maakt ook de financiering voor starters via crowdfunding aantrekkelijk.

De Kapitaalfabriek helpt al jaren regelmatig ondernemers aan financiering via crowdfunding. Houden jullie dan ook contact met die ondernemers, en zien jullie hoe het verder met ze gaat? (en wat valt jullie dan op?)

Als intermediair maken we een financiering mogelijk en stappen we na succesvolle financiering uit het proces. Uiteraard volgen we wel hoe het iemand vergaat, ook al doen we dat niet actief. In principe is dit een rol voor de accountant of voor een administratiekantoor.

Jullie zijn onafhankelijk, en ook niet afhankelijk van het al dan niet slagen van een aanvraag. Waarom is dat gunstig voor de ondernemer die bij jullie een aanvraag komt bespreken?

Het grote voordeel van ons als intermediair is dat wij niet afhankelijk zijn van het verdienmodel. Er bestaat geen druk van moeten leveren, waardoor we nooit in de verleiding komen meer aan onszelf te denken dan aan onze opdrachtgever.

Wat zijn jullie belangrijkste crowdfunding tips voor ondernemers?

-Zorg voor een heldere en pakkende pitch
-Blijf realistisch
-Mobiliseer/activeer je eigen omgeving
-Plaats je aanvraag bij een platform met veel bereik (Geldvoorelkaar.nl)

Kortom: maak gebruik van een intermediair!