Nieuwe Europese wetgeving geeft crowdfunding extra boost

18-07-2023

Volledige harmonisatie van de EU-kapitaalmarkten staat hoog op de agenda in Brussel. Begrijpelijk natuurlijk omdat daardoor bedrijven en beleggers elkaar makkelijker over de grenzen heen kunnen vinden. Dat bevordert de economische groei en versterkt onze concurrentiepositie tegenover handelspartners als de US en China die al een volledig geïntegreerde kapitaalsmarkt hebben. Met het oog hierop is sinds eind 2021 de Europese Crowdfunding Verordening (European Crowdfunding Service Providers Regulation (ECSPR)) van kracht in de EU-lidstaten. Zakelijke crowdfundingplatforms moeten voor 10 november 2023 over een door de AFM getoetste Crowdfunding Service Provider vergunning beschikken. Met deze vergunning kunnen crowdfundingplatforms hun diensten voortaan overal in Europa aanbieden, terwijl tegelijkertijd beleggers op nog meer transparantie en zekerheid kunnen rekenen. Laten we eens dieper ingaan op deze nieuwe Europese wetgeving inzake crowdfunding.

Een diepgaande blik op de Europese regels
De nieuwe Europese wetgeving zorgt voor gemeenschappelijke regels en gelijkgetrokken vereisten voor vergunningen. Hierdoor wordt grensoverschrijdende crowdfunding veel gemakkelijker en goedkoper. Dat is zowel goed nieuws voor ondernemingen die hun financieringsmogelijkheden enorm zien groeien, als voor beleggers die hun beleggingsportefeuille nog meer kunnen diversifiëren en uitbreiden. Een drietal maatregelen verdienen extra aandacht:

  1. Omvang projecten: Het maximale bedrag dat ondernemers mogen ophalen is verdubbeld van € 2,5 mln. naar € 5 mln. (berekend over een periode van twaalf maanden per projecteigenaar)
  2. Bescherming beleggers: Strikte regels zijn geïntroduceerd die investeerders moeten beschermen tegen financiële verliezen. De wet schrijft aanvullende eisen op het gebied van IT en governance voor aan de platforms. Er moet duidelijke en transparante informatie worden verstrekt over de financiële risico’s en kosten, inclusief insolvabiliteitsrisico’s en projectselectiecriteria. Potentiële beleggers zullen hierdoor beter weten wat het project inhoudt, groter inzicht krijgen in de commerciële en financiële vooruitzichten en beter kunnen inschatten welke risico’s zijn verbonden aan het project. Niet-ervaren aspirant-beleggers moeten een instapkennistest uitvoeren om hun inzicht in (het risiconiveau van) de beleggingen vast te stellen. Tenslotte dient er gewerkt te worden met een externe payment provider. Het crowdfundplatform mag de gelden van haar investeerders niet zelf in beheer hebben.
  3. Toezicht: De Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA), heeft controle op naleving gedelegeerd aan lokale toezichthouders zoals de AFM. De lidstaten zijn dus zelf verantwoordelijk voor het autoriseren van en toezicht houden op aanbieders van crowdfunding.

Verdere Europese regelgeving nog onderweg
De belangrijkste bepalingen van de geharmoniseerde Europese wetgeving liggen nu vast. Er zullen de komende tijd nog verdere verfijningen worden doorgevoerd op het gebied van klachtenafhandeling, belangenverstrengeling, zakelijk continuïteitsplan; zwakte/sterkte testen en verliesabsorptievermogen; rapportage aan toezichthouders ect. Dat neemt niet weg dat crowdfundingsplatforms druk zijn met het aanvragen van vergunningen en het aanpassen van hun diensten conform de al vastgestelde eisen. Inmiddels zijn de eerste vergunningen al afgegeven. Geldvoorelkaar.nl heeft haar ECSPR vergunning reeds op 1 april van dit jaar mogen ontvangen. Hiermee voldoet de interne organisatie van Geldvoorelkaar.nl aan alle eisen zoals gesteld wordt door de ECSPR, o.a. op het gebied van bestuurders, risk, IT en legal. Bovendien kunnen investeerders bij Geldvoorelkaar.nl altijd het tabblad ‘Essentiële Beleggingsinformatie’ inzien en wordt er gewerkt met een externe payment provider om de geldstromen strikt te scheiden van het platform.

Effect van Europese wetgeving
De nieuwe Europese regelgeving inzake crowdfunding maakt het eenvoudiger voor bedrijven om geld op te halen buiten de traditionele banken om. Het hele Europese crowdfunding ecosysteem wordt kwalitatief verbeterd. Wegvallende fricties zullen ongetwijfeld de al snelle groei van crowdfunding nog verder versnellen. Financieringsmogelijkheden zijn nu daadwerkelijk grenzeloos en grotere projecten kunnen gaan rekenen op beleggers uit alle hoeken van Europa. Gelijke tred hiermee houden de mogelijkheden voor beleggers. Hun keuze wordt enorm uitgebreid en dat betekent dat zij nog meer spreiding kunnen aanbrengen in hun beleggingsportefeuilles tegen aantrekkelijke voorwaarden. Bovendien zorgen de strengere regels en het toezicht voor meer zekerheid voor beleggers en dat zal de aantrekkingskracht van crowdfunding verder vergroten.

Nieuwe financieringsbron voor MKB en economische impact
Maatschappelijk gezien is de toegevoegde waarde groot. Meer financieringsmogelijkheden voor MKB-bedrijven op de Europese kapitaalmarkt betekent ook meer economische groei. Met het in werking treden van de Europese regelgeving krijgt crowdfunding definitief een eigen plaats in de financiële servicesector. Het betekent de volledige erkenning van een innovatieve alternatieve financieringsbron. Wij als Geldvoorelkaar.nl zien dit als loon naar werken en zijn er dan ook trots op dat wij als eerste in Nederland voor de introductie van crowdfunding hebben kunnen zorgen. Dit is een revolutie die we met open armen moeten verwelkomen.

Meer informatie over de nieuwe Europese wet en regelgeving omtrent crowdfunding? Neem contact op met onze crowdfundexpert Bram Anvelink via b.anvelink@geldvoorelkaar.nl of door te bellen met 085 – 2733 465.