Overheid werkt samen met non-bancaire financiers

10-08-2020

Door ondersteuning van de rijksoverheid kunnen twee alternatieve financieringspartijen aan meer mkb-ondernemingen leningen verstrekken. Er blijft echter nog wel een tekort aan financieringsmogelijkheden bestaan bij non-bancaire kredietverleners, aldus de Stichting MKB Financiering.

Geldvoorelkaar.nl is nu geaccrediteerd voor de BMKB-C-regeling. De mkb-financier krijgt daarmee toegang tot overheidsgarantie bij de financiering van ondernemingen die door de coronamaatregelen extra steun nodig hebben. Daardoor wordt het ook mogelijk voor crowdfundingpartijen om te investeren met staatsgarantie.

Qredits kan dankzij een overheidslening van € 25 miljoen meer overbruggingskredieten verstrekken. Qredits verstrekte de afgelopen periode voor zo’n € 10 miljoen aan kleine kredieten.

Tekort aan financieringsmogelijkheden

Hoewel het goed is om nog meer non-bancaire financiers toegang te geven tot de overheidskredieten is er nog steeds een tekort aan financieringsmogelijkheden bij non-bancaire financiers. Stichting MKB Financiering roept de overheid op om mee te helpen bij het oplossen van het financieringsgat. Daardoor zou in de komende jaren de toenemende vraag naar financiering van het mkb kunnen worden opgelost.

Toegang tot extra financiering

Stichting MKB Financiering en ONL voor Ondernemers hebben de afgelopen maanden enquêtes gehouden onder mkb-ondernemers over hun behoefte aan en toegang tot extra financiering. Daaruit blijkt dat extra geld een knelpunt blijft. Bij de laatste enquête in juni bleek dat 54% binnen nu en 6 maanden nog liquiditeitsproblemen verwacht en dus behoefte heeft aan financiering. Van de ondernemers geeft 26% aan dat ze hiervoor niet terecht kunnen bij een bank. Dit geldt vooral voor kleinere financieringsaanvragen tot € 2,5 mln. 

Gevolg van de coronacrisis

Non-bancaire financiers willen meer krediet verstrekken aan mkb-ondernemers. Om dit te kunnen doen, moeten zij zelf financiering aantrekken, maar die financiering is minder beschikbaar als gevolg van de coronacrisis. Volgens de Stichting MKB Financiering moet de rijksoverheid alternatieve financiers ondersteuning bieden om aan het mkb meer leningen te kunnen verstrekken.

Bron: Rendement.nl