Prinsjesdag 2023: ‘plannen tonen zorgwekkende signalen voor financiering MKB’

25-09-2023

Op 19 september 2023 betekende Prinsjesdag het startpunt van het nieuwe parlementaire jaar voor de regering. Minister Kaag van Financiën presenteerde zowel de Miljoenennota als de Rijksbegroting aan de leden van de Tweede Kamer. De beleidsvoornemens van het demissionaire kabinet pakken niet gunstig uit voor het MKB. Weliswaar wordt het aantal investeringsregelingen verruimd, maar nemen de kosten  zoals het minimum loon, energiekosten, verkleining winstvrijstelling en de regelgeving verder toe. Daar komt nog bij dat investeringssubsidies veel van hun kracht verliezen in een krimpende kredietmarkt. Om die reden hadden velen gehoopt dat er tijdens deze gelegenheid aandacht zou worden geschonken aan niet-traditionele financieringsmogelijkheden, zoals crowdfunding, gezien de grote belangen die op het spel staan.

Lokale financieringsmarkt krimpt
Gemakkelijke toegang tot financiering is vaak een cruciale factor voor succesvol zakendoen. Deze toegang is vooral beschikbaar voor grote bedrijven. Zelfs als ze zich in moeilijke tijden bevinden, kunnen ze nog steeds een beroep doen op de kapitaalmarkten. Zij ontvangen in sommige gevallen zelfs steun van de overheid. In tegenstelling tot grote bedrijven, ervaren MKB-bedrijven veel meer uitdagingen bij het verkrijgen van passende financiering. Dit wordt vooral problematisch in een tijd waarin het traditionele bankwezen steeds minder geneigd is om hen te helpen. Dit is onterecht gezien het grote belang van het MKB voor de economie. Het MKB is namelijk verantwoordelijk voor meer dan 60% van de toegevoegde waarde en zelfs 70% van de werkgelegenheid. Het MKB verdient dan ook terecht de titel van de economische motor.

Crowdfunding steeds belangrijker
Voornamelijk MKB-bedrijven en vastgoedbeleggers maken gebruik van crowdfunding. Ze halen gemiddeld € 250.000 op per crowdfundingcampagne. Het totale bedrag dat jaarlijks via crowdfunding wordt ingezameld, groeit in hoog tempo. In 2014 bedroeg het nog € 64 miljoen, maar anno 2023 is dit gestegen tot boven de  € 1 miljard. Deze indrukwekkende groei wordt door twee belangrijke factoren gevoed. Aan de ene kant ontdekken vastgoedbeleggers en startende ondernemers in toenemende mate de voordelen van crowdfunding. Aan de andere kant zijn er beleggers die op zoek zijn naar aantrekkelijke rendementen en deze steeds vaker vinden in crowdfundingprojecten. Hierdoor wordt zakelijke crowdfunding een steeds prominentere speler op de lokale kapitaalmarkt en vervult het een cruciale rol bij het stimuleren van de lokale economie en werkgelegenheid.

De populariteit van crowdfunding nader verklaard
Traditionele banken hebben hun zakelijke aanpak al geruime tijd geleden aangepast. De lokale aanwezigheid via een netwerk van filialen heeft plaatsgemaakt voor een gecentraliseerde online benadering. Hierdoor zijn de directe contacten tussen filiaalmanagers en vertegenwoordigers van de lokale economie verdwenen. Wanneer je financiering nodig hebt, ben je nu afhankelijk van een sterk geobjectiveerde afhandeling van je aanvraag door het hoofdkantoor van de bank. Bankbeleid en strenge regulering maken echter kleinere kredieten voor banken minder winstgevend, wat resulteert in talloze afgewezen financieringsverzoeken. Dit heeft een vacuüm in de markt gecreëerd, dat steeds vaker wordt opgevuld door crowdfunding. Ondernemers vinden nu in crowdfundingplatforms als Geldvoorelkaar.nl een willig oor en een deskundige gesprekspartner. Professionele crowdfundingplatforms kenmerken zich door hun slagvaardigheid en flexibiliteit. Vooral de snelheid waarmee passende financiering kan worden geregeld, is een verademing voor ondernemers. Snel handelen is immers vaak cruciaal om te kunnen profiteren van commerciële kansen. Kortlopende, langlopende, overbruggings- en gecombineerde financieringen behoren allemaal tot de mogelijkheden.

Geldvoorelkaar.nl is erin geslaagd om het vertrouwen te winnen van zowel ondernemers als de ‘crowd’. Er is een toegankelijk platform gecreëerd met een breed scala aan vooraf gescreende projecten. Het hele proces is transparant en omringd met waarborgen. Hierdoor kunnen beleggers een goed gebalanceerde en gediversifieerde beleggingsportefeuille opbouwen met uitstekende rendementen tot gevolg.

Politieke Stilte over Kapitaalmarktverkrapping
De verkrapping van de kapitaalmarkt staat al jaren op de radar van de politiek. Er wordt veel over gepraat, maar actie blijft vooralsnog uit. Ook nu op Prinsjesdag is het stil gebleven. Al eerder in het jaar had de betreffende minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat het oprichten van een centrale financieringshub aangekondigd met het doel ondernemers te helpen bij financieringsvraagstukken. Het bundelt publieke financiering op één plek en ziet toe dat banken goed doorverwijzen naar alternatieve financiers zoals crowdfunding. De minister heeft dus echter nog niet doorgepakt en dat is jammer. Een extra aangeefluik brengt crowdfunding verder onder de aandacht en helpt ondernemers bij het vinden van de juiste financiering. Een vergelijkbaar initiatief in Frankrijk dat wel is ingevoerd, heeft geleid tot ruim 30% groei van de lokale kapitaalmarkt. Geldvoorelkaar.nl blijft in contact met de overheid om ervoor te zorgen dat het initiatief weer prominent op de politieke agenda komt te staan.

Op Prinsjesdag lag de focus vooral op eerlijk verdelen en daar is natuurlijk niets mis mee. Het begint echter allereerst met eerlijk verdienen en daar hoort een goed functionerende kapitaalmarkt bij.