Productiecijfers Geldvoorelkaar.nl

28-12-2018
investeren-mkb-ondernemen-crowdfunding

In de grafieken kunt u lezen welke bedragen via Geldvoorelkaar.nl zijn geïnvesteerd sinds de oprichting. 

Totale funding en netto rendement
Geldvoorelkaar.nl is de pionier in Nederland als het gaat om MKB-financiering met hulp van particuliere en zakelijke investeerders. In totaal heeft Geldvoorelkaar.nl de meeste funding opgehaald met een totaal volume van 154 miljoen euro en is daarmee marktleider op het gebied van crowdfunding in Nederland.

Het jaar 2018 laat een mooie groei zien van ruim 16% ten opzichte van 2017. Het bruto rendement van de portefeuille is +7,46% en het netto rendement +4,44% (na aftrek van default en kosten).*

Hoog percentage succesvolle aflossingen
Het percentage dat inmiddels is afgelost aan investeerders is het hoogste in de markt: namelijk 51%. Hoe hoger het percentage aflossingen, hoe lager het risico in de portefeuille. In combinatie met het netto rendement ligt het afgeloste percentage op een zeer gunstig niveau.

Jonge crowdfunding platforms kunnen in sommige gevallen een hoger rendement laten zien. Zij hebben echter nog een beperkt aflossingspercentage en daarmee een hoger latent risico.

Funding voor 100% afkomstig van de crowd
Geldvoorelkaar.nl maakt op dit moment nog geen gebruik van institutionele investeerders of fondsen. De funding bestaat voor 100% uit particuliere en zakelijke investeerders, die individuele keuzes maken in de projecten waarin ze investeren. Projecten die gepubliceerd worden, zijn voor iedereen gelijktijdig zichtbaar.

Funding via fondsen en institutionele partijen is in wezen geen crowdfunding, omdat de crowd niet mee kan investeren. In veel gevallen worden investeringen vanuit fondsen wel meegenomen in de totale crowdfunding productie van een aantal platforms.

Inner-crowdfunding: funding binnen het eigen netwerk
Via Geldvoorelkaar.nl worden ook projecten gefund via inner-crowdfunding. Deze projecten zijn niet voor iedereen zichtbaar, maar worden volledig gefund door individuele investeerders uit het eigen netwerk van de geldnemer of van een crowdfundingpartner.

Verwachting voor 2019
Voor 2019 verwachten wij een verdere groei van het aantal projecten, maar ook in de kwaliteit hiervan. De rentes zullen voor zowel geldnemers als investeerders interessant en verantwoord blijven. Het netto rendement zal naar verwachting stijgen naar een stabiele 5%.


*Cijfers per 1-12-2018