Rendementen op crowdfunding projecten lopen op

15-03-2024

De gemiddelde rendementen op crowdfunding projecten zijn in 2023 opgelopen naar bijna 9%. In 2021 lag dat nog op 4,5%. Deze verdubbeling heeft alles te maken met het optrekken van het renteniveau door de centrale banken. In hun strijd tegen inflatie zien deze banken zich genoodzaakt om het rentewapen in te zetten. Het gevolg is dat de rente op onder andere de hypotheekrente en de rente op zakelijke kredieten mee omhoog getrokken worden. Dit geldt dus ook voor crowdfunding.

Rente op spaardeposito's blijft sterk achter
Ondanks de stijging van het algemene rentepeil, zijn banken in Nederland momenteel echter niet bepaald scheutig met hun rentevergoedingen op spaargeld. De drie hoofdbanken geven slechts rond de 1,5% op bankdeposito's, terwijl buitenlandse banken al zo'n 4% geven. De politiek vindt dit geen goede zaak en heeft al druk uitgeoefend op de banken. Dat heeft vooralsnog niet geholpen. Dat is jammer, want spaargeld is een essentieel onderdeel van het financiële ecosysteem dat de economische groei ondersteunt door investeringen, leningen en stabiliteit te bevorderen.

Hier zijn enkele manieren waarop spaargeld bijdraagt aan de economie:
Investeringen: Spaargeld fungeert vaak als een bron van investeringen. Mensen en bedrijven kunnen spaargeld gebruiken om te investeren in productieve activa, zoals machines, technologie of vastgoed. Deze investeringen dragen bij aan de groei van de productiecapaciteit en efficiëntie, wat op zijn beurt de economische groei stimuleert.

  • Financiering van leningen: Banken en andere financiële instellingen gebruiken spaargeld als basis om leningen te verstrekken aan particulieren en bedrijven. Deze leningen kunnen worden gebruikt voor uiteenlopende doeleinden, zoals het starten van een bedrijf, het financieren van onderwijs of het kopen van een huis. Door leningen beschikbaar te maken, wordt het investeringsniveau verhoogd, wat de economische activiteit stimuleert.
  • Stabiliteit van financiële systemen: Een gezonde spaarcultuur draagt bij aan de stabiliteit van financiële systemen. Het zorgt voor een buffer in tijden van economische neergang, omdat spaargeld kan worden gebruikt om financiële schokken op te vangen zonder dat dit leidt tot een grootschalige ineenstorting van de economie.
  • Consumptie: Hoewel spaargeld meestal wordt geassocieerd met niet-geconsumeerd inkomen, kan het op lange termijn bijdragen aan een duurzamere vorm van consumptie. Mensen kunnen spaargeld gebruiken om grote aankopen te doen of om financiële zekerheid op te bouwen, waardoor ze beter in staat zijn om stabiele en consistente consumptiepatronen te handhaven.
  • Pensioenvoorzieningen: Spaargeld speelt een cruciale rol bij het opbouwen van pensioenvoorzieningen. Door gedurende het werkzame leven te sparen, kunnen mensen een financiële basis leggen voor hun pensioenjaren. Dit vermindert de druk op sociale voorzieningen en draagt bij aan individuele financiële zekerheid.
  • Crowdfunding biedt spaarders zeer aantrekkelijke rendementen
  • Zoals wij hierboven hebben gezien zijn lage spaaropbrengsten niet gezond voor de economie in het algemeen, en ontmoedigend voor de spaarders in het bijzonder.

Spaarders willen natuurlijk dat de koopkracht van hun spaargeld op zijn minst gelijk blijft en dus de inflatie compenseert. Bovendien willen zij een redelijke vergoeding voor het ter beschikking stellen van hun geld. De huidige rente op spaardeposito's is daarvoor veel te laag. De zoektocht naar rendement doet je dan al snel uitkomen bij crowdfunding. Naast deze tekst staan een tweetal voorbeelden van crowdfunding projecten die een prachtig rendement geven.

Wat zijn de sterke punten van crowdfunding?

Diversificatie:
Wij hebben hier maar 2 voorbeelden laten zien van crowdfunding projecten. Zo zijn er tientallen. Dat betekent dat crowdfunding je de gelegenheid biedt om je investeringen te verspreiden over diverse projecten en sectoren, waardoor het risico vermindert.

Toegankelijkheid:
Crowdfunding projecten worden op een transparante en begrijpelijke manier online aangeboden. Je hoeft zelf geen beleggingsexpert te zijn om mee te doen in die projecten. Bovendien is de instapdrempel erg laag. Al vanaf € 100 kun je investeren. Je wordt ook regelmatig op de hoogte gehouden over de stand van zaken.

Selectief investeren in de lokale economie:
Veel crowdfunding projecten hebben betrekking op duurzaamheid, sociale impact of andere maatschappelijke doelen, waardoor je de kans krijgt betrokken te zijn bij zaken die je belangstelling hebben. Je kunt zo niet alleen een goed rendement maken, maar ook bijdragen aan positieve veranderingen bij jou in de buurt.

Gunstige risico/rendementsverhouding:
De verhouding tussen rendement en risico bij crowdfunding is door de hoge rente zeer gunstig. Projecten worden van tevoren door ons ervaren team gescreend op levensvatbaarheid. Bovendien worden de risico's afgedekt door voldoende zekerheden.

Crowdfunding vult gat in de markt
De genoemde sterke punten zijn verantwoordelijk voor de sterke groei die crowdfunding al sinds haar introductie ruim 10 jaar geleden doormaakt. Daar komt nog bij dat banken het een beetje laten afweten. Aan de ene kant is hun rentevergoeding op spaargelden veel te laag en dat treft spaarders direct in hun portemonnee. Aan de andere kant zijn banken zeer terughoudend om lokale MKB-bedrijven te financieren en dat benadeelt ondernemers en daarmee de economie als geheel.

Crowdfunding neemt zo voor een deel de rol van de traditionele banken over. Zeer tot het genoegen van zowel beleggers als ondernemers. Wij als Geldvoorelkaar.nl zijn er trots op dat wij ons steentje kunnen bijdragen. Niet voor de eerste keer zijn wij verkozen tot ‘Beste Crowdfundplatform van 2023!’