Snellere rente-uitkering: Geldvoorelkaar.nl introduceert 'Termijn 0'

12-04-2024

Bij Geldvoorelkaar.nl streven we continu naar manieren om het investeren zo moeiteloos en efficiënt mogelijk te maken. Daarom hebben we eerder een aanpassing doorgevoerd die ervoor zorgt dat investeringen op ons platform sneller rendement opleveren. Zo worden projecten namelijk rentedragend vanaf het moment dat deze voor 100% zijn gefund. En goed nieuws: We hebben opnieuw een verbetering doorgevoerd, deze keer gericht op het sneller ontvangen van de opgebouwde rente door de invoering van 'Termijn 0'.

Invoering Termijn 0
Op alle projecten die vanaf 8 april 2024 op onze website worden gepubliceerd ontvangt u de rente (opgebouwd vanaf 100% gefund) bij de nieuw ingevoerde ‘Termijn 0’ van het betaalschema. In de eerdere situatie ontving u deze opgebouwde rente pas later, uitgekeerd bij de eerste termijn (Termijn 1) van het incassoschema. Nu ontvangt u al een rente-uitkering, voordat het reguliere betaalschema van start gaat. Deze rente-uitkering wordt gestort in uw Wallet. Bekijk de onderstaande illustratie voor een nadere toelichting.
Illustratie: Termijn 0 nader toegelicht.

Illustratie toegelicht
Stel: Op 15 april wordt een nieuw project gepubliceerd. Zes dagen later, op 21 april, is dit project voor 100% gefund. Dat is het startsein voor 'Termijn 0'. De duur van Termijn 0 kan variëren en is afhankelijk van het moment van 'tot stand komen van de lening'. Termijn 0 wordt altijd op de 1e van de maand geïncasseerd bij de ondernemer en op de 15e aan u uitbetaald via een verzamelbetaling. Dat betekent dat u één maand eerder rente ontvangt en eerder kunt beschikken over de voordelen van uw investering.

Heeft u vragen of opmerkingen? Schroom niet contact met ons op te nemen via info@geldvoorelkaar.nl of telefonisch via 085 - 2733 465.