Toegang tot financiering: De sleutel tot innovatie en groei voor het MKB

10-07-2024

Bij Geldvoorelkaar.nl begrijpen we dat toegang tot financiering cruciaal is voor de groei en innovatie van Nederlandse bedrijven. Hoewel veel bedrijven geen externe financiering nodig hebben, blijven er obstakels voor diegenen die dat wel zoeken. Recent presenteerde de Minister van Economische Zaken en Klimaat het eindrapport van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Bedrijfsfinanciering, ‘Kies voor Baten’. Dit onafhankelijke onderzoek, onder leiding van Angelique Berg, biedt waardevolle inzichten en concrete aanbevelingen om de financieringssituatie voor het Nederlandse MKB te verbeteren.

Het financieringslandschap
De traditionele rol van banken als primaire financiers is aan het verschuiven. Hoewel banken volgens het rapport nog steeds een belangrijke rol spelen, neemt hun invloed af, vooral bij kleinere leningen onder de één miljoen euro. Tegelijkertijd wordt er een opkomst van non-bancaire financiers gezien, wat leidt tot een dynamischer, maar ook complexer financieringslandschap. Voor scale-ups, die vaak op zoek zijn naar grote bedragen met een hoog risicoprofiel, blijft financiering een uitdaging. Deze bedrijven, de drijvende kracht achter innovatie, ondervinden vaak langdurige en niet-succesvolle financieringsrondes, wat kansen voor de toekomstgerichte economie kan doen mislukken.

Overheidsregelingen: versnipperd en onoverzichtelijk
Er bestaan vele overheidsregelingen en instanties die zich bezighouden met bedrijfsfinanciering, maar dit leidt vaak tot een onoverzichtelijk geheel voor ondernemers. Hoewel de meeste regelingen positief worden geëvalueerd, blijft er ruimte voor verbetering. Er is behoefte aan een meer geïntegreerde aanpak en een efficiëntere allocatie van middelen.

Aanbevelingen van de IBO-werkgroep
De IBO-werkgroep heeft belangrijke knelpunten geïdentificeerd en doet aanbevelingen om deze aan te pakken. De focus ligt hierbij op zowel kleine leningen voor het brede MKB als grote risicovolle investeringen voor innovatieve scale-ups. Zo stelt het rapport onder andere voor om de maximale kredietverstrekking door Qredits te verhogen van €250.000 naar €1 miljoen. En de non-bancaire sector te stimuleren om de concurrentie te vergroten en toegang tot financiering te verbeteren. Maar ook diverse andere maatregelen worden door dit rapport aangedragen waaronder publieke co-investeringen in private investeringsfondsen en het introduceren van garantie-instrumenten specifiek voor durfkapitaal.

Naar een toegankelijker en effectiever financieringslandschap
De aanbevelingen van de IBO-werkgroep bieden waardevolle inzichten voor het verbeteren van de financieringsmogelijkheden voor Nederlandse bedrijven. ‘’Bij Geldvoorelkaar.nl ondersteunen wij deze visie volledig. Door de financieringsmarkt toegankelijker en effectiever te maken, kunnen we ervoor zorgen dat bedrijven de financiering krijgen die ze nodig hebben om te groeien en te innoveren. Dit is niet alleen cruciaal voor het succes van individuele bedrijven, maar ook voor de concurrentiekracht en innovatiekracht van Nederland als geheel,’’ aldus CEO Ilse Nobel.

Download hier het rapport van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO), dat onderzoekt of het huidige financieringsbeleid voor bedrijven het mogelijke marktfalen en de knelpunten op de financieringsmarkt op een doelmatige en doeltreffende manier aanpakt.