Zakelijk crowdfundplatform Geldvoorelkaar.nl viert 10-jarig jubileum

07-10-2020

Innovatieve ideeën ontstaan soms bij toeval, maar vaak ook als gevolg van een geleidelijk proces. Zo was al lang bekend dat een flinke groep MKB bedrijven moeite had met het vinden van de juiste financiering. Deze bedrijven waren dan aangewezen op een kleine kring van familie en vrienden om hun groeiplannen te kunnen verwezenlijken. Dat heeft natuurlijk zijn beperkingen.

Maar waarom niet deze kring drastisch uitbreiden en veel meer beleggers betrekken bij de financiering? Vele handen maken het "werk" licht. Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe bereik je al deze mensen, hoe overtuig je ze, hoe maak je het toegankelijk en hoe houd je de kosten laag?

Ruim 10 jaar geleden zagen Edwin Adams en toenmalig zakenparter Martijn van Schelven de oplossing en richtten zij het eerste crowdfundplatform van Nederland op, Geldvoorelkaar.nl.

Wat maakt crowdfunding zo'n prachtige financieringsoplossing?

Het crowdfundplatform Geldvoorelkaar.nl is een digitale marktplaats waar vraag en aanbod op het gebied van financieringen efficiënt bij elkaar gebracht worden.

  • Bereik wordt verkregen door het inzetten van een krachtige website, ondersteund door praktisch alle marketing kanalen.
  • Overtuigen van de marktpartijen geschiedt door het bieden van maximale transparantie, goede screening en duidelijke presentatie.
  • Toegankelijkheid wordt gecreëerd door lage drempels (kleine bedragen) en grote diversiteit.
  • Kosten laag houden is mogelijk door standaardisering, automatisering en schaalvoordelen.

Op deze manier wordt er een markt gecreëerd die er voorheen niet was. Enerzijds worden er interessante beleggingsmogelijkheden beschikbaar gemaakt voor ook de kleinere investeerders en anderzijds kunnen bedrijven nu wel hun projecten gefinancierd krijgen. Deze democratisering van het financieringsproces schept zo extra mogelijkheden voor marktpartijen en bevordert daarmee de economische groei.

Waartoe heeft deze financieringsoplossing geleid?

Sinds haar oprichting is er door het crowdfundplatform Geldvoorelkaar.nl voor bijna 233 miljoen euro aan financiering bijeengebracht voor circa 1.700 bedrijven met ruim 260.000 separate investeringen.

Anders dan bij crowdfunding voor goede doelen, is bij zakelijke crowdfunding het rendement van groot belang. Participanten zijn dus geen donateurs, maar mensen die een goed rendement zoeken op hun geld. Toch draait het ook bij hen niet alleen om de knikkers.

De beleggers blijken ook te kijken naar andere factoren. Hoe draagt het bedrijf bij aan de leefbaarheid van onze maatschappij in zijn geheel of in mijn buurt in het bijzonder? Helpt het bedrijf bij het creëren van werkgelegenheid? Bevordert het bedrijf een gezonde levensstijl? Werkt het bedrijf samen met andere bedrijven die ook verantwoord ondernemen?

Het grote aanbod van projecten op het platform Geldvoorelkaar.nl stelt investeerders in staat selectief te zijn en maatschappelijk verantwoord te beleggen. Dat is zeker minstens zo belangrijk als het goede rendement dat zij weten te maken.

Dit sluit dan ook goed aan bij de missie van Geldvoorelkaar.nl: ‘Een positieve en verantwoorde bijdrage leveren aan de financierbaarheid van MKB-Nederland’.

Zakelijke crowdfunding bewijst zich als veelzijdig beleggings- en financieringsinstrument

Die veelzijdigheid blijkt onder meer uit:

  • de grote diversiteit van bedrijven die crowdfunding gebruiken voor hun financieringen
  • de gevarieerde doelmatigheid van crowdfunding. Het is in te zetten als overbruggingskrediet, als onderdeel van een uitgebreide financieringsmix, voor kortere en langere termijn, voor verschillende risicoprofielen etc.
  • Zakelijke crowdfunding is niet alleen interessant voor kleinere particuliere beleggers, maar ook traditionele partijen zoals institutionele beleggers zoals pensioenfondsen en banken tonen toenemende belangstelling.

Die veelzijdigheid heeft er ook toe geleid dat Geldvoorelkaar.nl inmiddels nauw samenwerkt met banken, factoring-en leasemaatschappijen, financierings-specialisten en franchiseorganisaties.

Na 10 succesvolle jaren, wat brengt de toekomst?

Het groeiperspectief ziet er zeer goed uit. Vorig jaar is Geldvoorelkaar.nl met maar liefst 75% gegroeid. Dat was exceptioneel, maar voor de komende jaren wordt toch een groeipercentage verwacht van 25% tot 50%. Die hoge groei heeft te maken met de onverminderde vraag naar alternatieve financieringen vanuit het MKB en de vraag naar goed renderende en verantwoorde beleggingen vanuit de beleggerswereld.

Hoewel onze beleggers community de laatste jaren enorm is gegroeid, blijft zakelijke crowdfunding een nog relatief onbekend fenomeen. Er is dan ook nog veel marktaandeel te veroveren en ruimte voor verdere expansie.

Tenslotte kan nog gemeld worden, dat ook de overheid crowdfunding volledig als serieuze marktpartij accepteert. Geldvoorelkaar.nl is namelijk recentelijk als één van de eerste crowdfundplatformen geaccrediteerd voor de BMKB-C regeling. Hierdoor kunnen bedrijven die een beroep doen op deze regeling en die gefinancierd worden via crowdfunding in aanmerking komen voor overheidsgarantie.