Maatwerk vastgoedfinancieringen met crowdfunding

11-03-2020

Het is behoorlijk in trek bij vastgoedondernemers en -beleggers: vastgoed financieren via crowdfunding. Dat merken ze ook bij crowdfundingplatform Geldvoorelkaar.nl. “Vastgoedprojecten zijn niet meer weg te denken van ons platform”, vertelt Wim Burger (Business Development Manager) van Geldvoorelkaar.nl. “We zien veel vastgoedbeleggers terugkeren voor financiering om daarmee hun onroerend goed portefeuille succesvol uit te breiden.”

Hoe werkt vastgoed financieren via crowdfunding?

Bij crowdfunding wordt de financiering van het vastgoed opgebracht door de crowd: een grote groep zakelijke en particuliere investeerders. De rente die wordt betaald, gaat naar de investeerders. Zo profiteren de investeerders van rendement op hun inleg en verkrijgt de aanvrager financiering voor zijn vastgoedobject. Vastgoedprojecten op Geldvoorelkaar.nl variëren van commercieel/residentieel vastgoed tot vastgoed bestemd voor eigen gebruik door ondernemingen.

De rente die wordt geboden bij vastgoedprojecten ligt rond de 5%. Is dat nog wel interessant voor crowdfundinginvesteerders, die gemiddeld 7% rente geboden krijgen? “We zien dat investeerders graag investeren in vastgoed”, zegt Wim Burger. “Hun inleg wordt bij vastgoedprojecten veelal gedekt door een eerste hypotheekrecht. Het relatief lagere risicoprofiel is waardevol voor een goed gespreide investeringsportefeuille, waarbij investeerders bewust spreiden tussen MKB- en vastgoedprojecten.”

Sleutelen aan maatwerk financiering

Via crowdfunding is veel mogelijk als het gaat om de financieringsvormen en -condities. Wim Burger: “Bij Geldvoorelkaar.nl hebben we de Vastgoedlening, een leenvorm die speciaal is ontwikkeld voor vastgoedfinanciering. Deze financieringsvorm kan worden gesplitst in twee leendelen: een annuïtair en een aflossingsvrij deel, waarbij boetevrije aflossing tijdens de looptijd mogelijk is. Ideaal voor vastgoedfinancieringen, vanwege de flexibiliteit. Daarnaast financieren wij tot 90% loan-to-value (marktwaarde in verhuurde staat).”

Combineren met bancaire financiering

Voor financiering via crowdfunding is geen tussenkomst van een bank nodig. Maar de korte looptijden van een zakelijke lening via crowdfunding (tussen de vijf en tien jaar) maken deze vorm van financiering ook zeer geschikt om op te laten volgen door bancaire financiering.

Wim Burger: “We zien bijvoorbeeld dat vastgoedondernemers met crowdfunding starten om woningen aan te kopen, te moderniseren en vervolgens te verhuren. Nadat de huurinkomsten op gang zijn gekomen en de LTV is gedaald, kiezen ze voor een langlopende bancaire herfinanciering van de lening. Dat mag, bij Geldvoorelkaar.nl is vervroegd aflossen boetevrij toegestaan.”

Geldvoorelkaar.nl is marktleider crowdfunding in Nederland. Via het platform worden met name zakelijk vastgoed en beleggingspanden gefinancierd tussen de 100.000 en 2,5 miljoen euro. Daarbij maken vastgoedondernemers en -beleggers gebruik van de vastgoedlening. Tevens biedt het platform de mogelijkheid voor een gratis en vrijblijvend vooroverleg om te verkennen of crowdfunding ook past bij uw financieringsproject.